image
Sursa foto: Nadejda Roșcovanu

Cauzele penale vor putea fi instrumentate în lipsa persoanei, dacă se eschivează; Litvinenco: Avem mulți fugari peste hotare

Instrumentarea cauzelor penale va fi permisă în lipsa persoanei, dacă aceasta în mod vădit se eschivează de la acțiunile desfășurate de organele de drept. Ministerul Justiției va expedia astăzi în adresa Guvernului un proiect de lege în acest sens.

„Se cunoaște bine că avem multe cazuri când persoane față de care există bănuieli rezonabile că ar fi prejudiciat statul și ar fi furat banii cetățenilor noștri au reușit să fugă în străinătate sau să se ascundă, sfidând legislația și organele de drept, iar din acest motiv dosarele nu pot fi finalizate și persoanele nu pot fi trase la răspundere”, a declarat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco.

Potrivit proiectului, în situația când învinuitul a dispărut, sustrăgându-se de la urmărirea penală, sau locul aflării lui nu este stabilit ori nu este posibil asigurarea prezenței acestuia, înaintarea acuzării în lipsa învinuitului și finalizarea urmăririi penale se va verifica și autoriza de către un judecător de instrucție la solicitarea procurorului, care va dispune finalizarea urmăririi penale în absența învinuitului, prezentând copia ordonanței de punere sub învinuire contra semnăturii apărătorului ales sau celui care acordă asistență juridică garantată de stat.

Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului va fi posibilă doar dacă se întrunesc mai multe condiții cumulative, indicate expres în textul proiectului de lege.

De asemenea, la examinarea demersului respectiv, judecătorul de instrucție nu se expune pe fondul cauzei și nici asupra vinovăției sau nevinovăției învinuitului ori asupra încadrării juridice a faptei ce i se impută. Rolul judecătorului de instrucție în acest proces este de a verifica că locul aflării învinuitului nu poate fi stabilit și au fost întreprinse măsurile de căutare a acestuia. Ulterior, va constata că fără a recurge la mecanismul de finalizare a urmăririi penale în absența învinuitului, urmărirea penală se tergiversează în mod nejustificat.

Totodată, proiectul vine și cu un șir de garanții procesuale. Și anume, persoana condamnată în lipsă poate solicita reluarea examinării cauzei penale, dacă va depune personal sau prin apărător o cerere în acest sens către organele competente. Astfel, se garantează dreptul persoanei la un proces echitabil și dreptul de a se apăra.

După emiterea sentințelor judecătorești de condamnare, în situația în care prin aceste sentințe se va dispune confiscarea bunurilor condamnatului, va fi posibilă și nemijlocit, confiscarea bunurilor vizate în cauzele respective.

Ministrul Justiției a precizat că mecanisme similare se regăsesc în legislația procesual-penală a mai multor țări, cum ar fi România, Ucraina, Georgia, Franța.

comentarii: