Breaking News

image
Sursa foto: entrepreneur.com

Norme legislative noi privind avocații stagiari și procedura de efectuare a stagiului în domeniu

Parlamentul a votat proiectul de modificare și completare a Legii cu privire la avocatură. Noile modificări se referă la avocatul stagiar și procedura de efectuare a stagiului profesional în domeniu.

Autorii inițiativei legislative își propun sporirea eficienței stagiului profesional efectuat și dobândirea unor abilități practice în domeniul specific de activitate, avocatul stagiar având dreptul să asiste avocatul îndrumător la orice fază a procesului civil, penal și contravențional.

Proiectul prevede oferirea unui temei legal avocatului stagiar de a obține cunoștințe și deprinderi practice în domeniul acordării asistenței juridice în materia dreptului penal, procesual penal și contravențional, în perioada efectuării stagiului.

Noile completări mai includ instituirea unei premise eficiente pentru sporirea corectitudinii și a transparenței procesului de accedere în profesia de avocat, și anume constituirea unei Comisii de soluționare a contestațiilor, care va reexamina rezultatele examenelor de admitere la stagiu și ale examenelor de calificare, pentru fiecare etapă.

Un alt amendament important propus prin proiectul de lege este determinarea regulilor de publicitate și comunicare a actelor emise de organele de autoadministrare a profesiei de avocat, fiind aleasă preponderent metoda publicării actelor și informației pe pagina-web a Uniunii Avocaților, la o rubrică dedicată actelor recente ale Uniunii, inclusiv fiind stabilit modul și termenii de contestare a actelor administrative.

comentarii: