„Cei 26 de deputați aleși ai Blocului Politic ACUM propun fracțiunii PSRM convocarea, pe 21-22 mai 2019, a Sesiunii Speciale a Parlamentului RM în vederea alegerii conducerii Parlamentului și votării inițiativelor legislative antioligarhice. De asemenea, Blocul ACUM reiterează că funcția de Președinte al Parlamentului RM este garanția fermă a votării actelor normative conținute în Pachetul Antioligarhic și că după votarea, promulgarea și publicarea acestora, vom pune în aplicare angajamentul nostru de a renunța la această funcție”, se spune într-o declarație a formațiunii.

„Din motive neclare, președintele ședinței de constituire a Parlamentului, desemnat ca decan de vârstă al corpului legislativ, a decis să suspende lucrările forului legislativ pe o perioadă nedeterminată, contrar prevederilor Regulamentului Parlamentului”, se mai spune în declarație.

Pe 9 iunie, 2019, expiră termenul legal pentru formarea noului Guvern, după care președintele este obligat să dizolve Parlamentul. „În acest fel, blocarea procesului legislativ împiedică îndeplinirea obligațiilor legislative și exercitarea dreptului constituțional al deputaților aleși de a contribui la soluționarea problemelor cetățenilor care i-au votat, inclusiv: combaterea corupției mari, eliberarea organelor de drept de sub influență politică, investigarea și eliminarea schemelor infracționale de spălare a banilor, îmbunătățirea condițiilor social-economice, investigarea completă a fraudelor din sistemul bancar și a privatizărilor ilicite. Tărăgănarea rezolvării acestor probleme afectează negativ situația social-economică din țară, deopotrivă cu bunăstarea precară a celor mai largi grupuri de cetățeni”, afirmă Blocul ACUM.

Blocarea în continuare a activității Parlamentului va conduce la dizolvarea acestuia, iar alegerile anticipate nu vor fi libere și corecte: se vor face în baza aceluiași sistem electoral, favorabil regimului politic oligarhic aflat la putere, care va exploata din nou, în mod abuziv, resursele administrative, dominația sa asupra spațiului mediatic și corupția politică, care denaturează exprimarea liberă a voinței cetățenilor, se spune în declarație.

„În aceste circumstanțe, cei 26 deputați ai Blocului Politic ACUM solicită întrunirea Parlamentului Republicii Moldova în Sesiune Specială, pe 21-22 mai 2019, cu ordinea de zi prezentată în anexă. Deopotrivă, Blocul Politic ACUM își reiterează angajamentul de a renunța la funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, imediat după votarea, promulgarea și publicarea actelor normative conținute în Pachetul Antioligarhic. În același timpul, Blocul ACUM este dispus să susțină inițiativele cu caracter social ale PSRM, care se referă la indexarea pensiilor de 2 ori pe an și suportul pentru familiile din Moldova, în cazul în care va fi format Guvernul. Suntem disponibili să discutăm, în cadrul Grupului de lucru propus anterior, ordinea de zi a viitoarelor ședințe ale Parlamentului Republicii Moldova, care să corespundă priorităților politice și așteptărilor cetățenilor țării”, conchide comunicatul emis de Blocul ACUM.

Publicăm mai jos Ordinea de zi a Sesiunii Speciale a Parlamentului Republicii Moldova din 21-22 mai 2019, propusă de Blocul ACUM:

- Proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru adoptarea Declarației privind caracterul capturat al instituțiilor statului.

- Instituirea comisiei pentru efectuarea alegerii Președintelui Parlamentului. Alegerea Președintelui Parlamentului.

- Alegerea vicepreședinților Parlamentului.

- Formarea Biroului permanent al Parlamentului.

- Constituirea comisiilor permanente ale Parlamentului.

- Stabilirea datei alegerilor locale generale.

- Proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la eliberarea Directorului Serviciului de Informații și Securitate.

- Proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la revocarea Directorului Centrului Național Anticorupție.

- Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (în vederea anulării sistemului electoral mixt și revenirii la sistemul de vot proporțional, îmbunătățit conform recomandărilor Comisiei de la Veneția).

- Proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal (art. 181/1 și 182).

- Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător.

- Proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la instituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar – bancare din Republica Moldova și investigării acestui proces.

- Proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la instituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării acestui proces.

- Proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la instituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor unor privatizări și concesionări a bunurilor proprietate publică.

- Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură.

- Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Codul electoral.

- Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (abrogarea legii cetățeniei prin investiție).

- Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

- Proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei.