Potrivit datelor publicate de furnizor, consumatorii Moldovagaz au achitat în ianuarie 714,6 milioane de lei pentru gazele naturale consumate, ceea ce constituie 96,4 la sută din valoarea gazelor naturale furnizate.

Achitările consumatorilor casnici au constituit 94 la sută din costul gazelor consumate sau cu 1,2 puncte procentuale mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Nivelul de achitarea a consumatori noncasnici a constituit 94,8% din costul gazelor consumate, cu 4,4 puncte procentuale mai mult.

Cel mai mare nivel de achitare a gazelor naturale consumate în ianuarie 2020 a fost înregistrat de întreprinderile sectorului termoenergetic.

La solicitarea Moldovagaz, operatorii sistemelor de distribuție au deconectat în ianuarie 418 locuri de consum ale consumatorilor pentru neonorarea în termen a obligațiilor de plată în valoare totală de circa 1,5 milioane de lei.