Temele discuției au ținut de alegerile prezidențiale planificate pentru 1 noiembrie 2020 și inițiativele de modificare a Codului electoral și a legislației conexe înaintate de unele grupuri de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova.

Peter Michalko a îndemnat CEC să fie proactiv în asigurarea dreptului de vot al cetățenilor moldoveni aflați peste hotarele țării și care domiciliază în localitățile aflate în regiunea transnistreană și să aplice măsuri suficiente pentru asigurarea securității procesului de votare în condițiile pandemiei.

Conducerea CEC a mulțumit oficialilor pentru interesul manifestat și a apreciat suportul oferit la dezvoltarea procesului democratic din Republica Moldova. În acest context, au informat despre acțiunile întreprinse de Comisie pentru organizarea alegerilor din noiembrie, inclusiv desfășurarea procesului de desemnare a candidaților.

Părțile au abordat pe larg și alte subiecte, precum întocmirea și actualizarea listelor electorale, dar și asigurarea și desfășurarea activității observatorilor prin prisma drepturilor și obligațiilor acestora.