În prezent, casele teritoriale de asigurări sociale au recepţionat 12540 de cereri din 13 575 estimate.

Cererile acumulate de la beneficiari se prelucrează şi se aprobă deciziile pentru plată.

CNAS precizează, în acest context, că majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea salariului din care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale.

Potenţialii beneficiari, care din diferite motive nu vor reuşi să depună solicitarea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă până la sfârşitului lui iulie, îşi pot realiza acest drept şi în lunile următoare.

Potrivit legislaţiei în vigoare, noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la casa teritorială de asigurări sociale conform vizei de domiciliu.