Mai mult, în memoriu se menţionează că ingerința politicului în activitățile editoriale ale anumitor instituții de presă, audiovizualul public detașându-se tot mai vizibil de funcția sa de serviciu public în favoarea elogierii puterii, regulatori obedienți guvernării și măsuri legislative presărate cu tentative de controlare a spațiului mediatic sub pretextul contracarării propagandei, pornografiei infantile sau protecției datelor cu caracter personal, intimidarea jurnaliștilor, sunt alte probleme cu care se confruntă mass-media din RM.

Totodată, în memoriu sunt incluse mai multe recomandări pentru autorităţilor:

·să realizeze în regim de urgență prevederile restante din Programul de activitate a Guvernului pentru perioada 2015 –2018, referitoare la mass-media;

·să asigure independenţa veritabilă a Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi a consiliilor de observatori ale radiodifuzorilor publici, inclusiv prin aplicarea unor criterii de numire a membrilor în baza profesionalismului, şi nu a reprezentativităţii politice;

·să se abțină de la influenţarea politicilor editoriale sau de la subordonarea instituţiilor de presă, în special a postului public de televiziune, în timp ce politicienii proprietari de media să nu trateze instituţiile de presă ca pe nişte filiale de partid;

·să ajusteze legea privind accesul la informaţie la cerinţele erei digitale şi la practicile de guvernare electronică.

Memoriul, semnat de nouă organizații de media, este lansat în cadrul Zilelor Libertății Presei.

Memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova pentru perioada 3 mai 2017 - 3 mai 2018 by Jurnal on Scribd