„Cartea cenzurată" este înconjurată de sârmă ghimpată şi este străpunsă de cuie, iar „Savoarea lecturii" este reprezentată printr-o felie de tort.

Viorica Cosovan, şef, Secţiei „Carte veche şi rară" a BNRM a menționat că această compoziție relevă istoria cărţii.

„Cartea cenzurată", apare astfel deoarece în istoria ei au existat perioade când cartea a fost interzisă, arsă, scoasă din colecţii. Am expus chiar şi câteva cărţi care în timpurile sovietice erau interzise publicului larg, este vorba de „Istoria Românilor", editată la Bucureşti, Alecsandri şi alţii”.

În total au fost concepute 25 de compoziţii în tehnica „Book folding", un procedeu care are la bază arta japoneză, origami.

„Tot aici o compoziţie are un titlu sugestiv „Eternitatea", care porneşte de la o găoace de ou, adică viaţa porneşte de la un embrion. Cartea înserează în sine toată moştenirea umanităţii şi desigur că din carte porneşte vlăstarul vieţii, reflectată printr-o buturugă uscată, din care pornesc firele verzi alr copacilor”, a mai spus Viorica Cosovan.

Ideea creării unei asemenea expoziţii s-a copt în cadrul colectivului secţiei „Carte veche şi rară". La una dintre compoziţii, custozii secţiei au muncit timp de două săptămâni, fără intrerupere. Au dat dovadă de multă creativitate, având în vedere că şi lucrul a fost extrem de migălos.

Conceptul expoziţiei este de a vedea cartea nu doar ca o sursă de informare, dar şi ca un obiect de artă, izvor de inspiraţie.

Expoziţia este deschisă publicului larg până la sfârşitul lunii octombrie, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.