Evenimentul se înscrie într-un amplu exercițiu de informare și implicare a celor mai importanți actori în domeniu, având drept scop familiarizarea publicului cu noile oportunități pe care le oferă validarea învățării anterioare.

Secretarul de stat, Elena Belei a subliniat necesitatea și importanța lansării acestor posibilități pentru recunoașterea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală, dat fiind caracterul demografic, social și migrațional al Republicii Moldova.

„Implementarea sistemului de validare a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală reprezintă una dintre prioritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care împreună cu partenerii de dezvoltare și suportul experților străini depune toate diligențele necesare pentru crearea instrumentelor de racordare a necesităților pieței muncii la posibilitățile și condițiile pe care le poate oferi sistemul național de educație în parteneriat cu mediul economic, ținând cont, inclusiv de tendința de raliere la practicile europene”, a afirmat oficialul.

Menționăm că Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării a aprobat un regulament care stabilește cadrul normativ pentru funcționarea Sistemului național de validare a educației nonformale și informale, prin care se realizează procesul de identificare, documentare, evaluare și certificare a cunoștințelor și competențelor dobândite, în concordanță cu recomandările europene privind învățarea pe tot parcursul vieții.

Lucrările panelului vor continua și astăzi în incinta Centrului de Excelență în Construcții. Subiectele care vor fi abordate în cadrul atelierului de lucru se vor axa pe modul de transpunere a prevederilor Regulamentului privind validarea educației nonformale și informale la reglementările instituționale și operaționalizarea centrelor de validare din cadrul instituțiilor de învățământ încadrate în programul pilot.