„Cerințele excesive din legea pentru înregistrarea candidaților independenti sunt în contradicție cu standardele internaționale și ar putea fi ridicate îngrijorări cu privire la motivele inconsistente de respingere a candidaților independenți, ceea ce poate a afectat principiul egalității de șanse”, a declarat Dritan Taulla, șeful Misiunii ENEMO în Moldova.

ENEMO apreciază modificările adoptate recent ca fiind în general pozitive și în conformitate cu standardele internaționale și cele mai bune practici pentru alegerile democratice, remarcând totodată că modificarea cadrului legal cu aproape două luni înainte de alegeri nu este o practică recomandată, deoarece afectează negativ stabilitatea legii.

„Ședințele CEC s-au desfășurat în general într-un mod colegial, deschis și transparent. CEC a publicat în prealabil agenda viitoarelor sesiuni și a furnizat proiecte de decizie la cerere”, a adăugat Taulla.

CEC și CECE-urile au funcționat eficient și în timp util pentru a organiza alegerile. ENEMO consideră că schimbările în componența CECE-urilor și BESV-urilor în ajunul alegerilor au contestat activitatea unora dintre comisiile electorale, deși nu pare să fi afectat semnificativ procesul în mod negativ. Nivelurile de cunoaștere de catre membrii BESV a procedurilor de deschidere, numărare și totalizare, precum și transferul materialelor electorale au variat.

În ceea ce privește înregistrarea candidaților independenti, „MOA ENEMO a observat că procesul de colectare a semnăturilor a fost destul de problematic într-o serie de cazuri, din cauza dispozițiilor legii care nu sunt clare și au lăsat spațiu pentru interpretări diferite de către CECE-uri și instante de diferite niveluri. MOA consideră că restricțiile și discriminarea candidaților independenți în ceea ce privește dreptul lor de a se candida la alegeri sunt contradictorii cu standardele internaționale și cu cele mai bune practici ”, a declarat Dritan Taulla, Șeful misiunii ENEMO.

În timpul campaniei nu s-au observat mesaje specifice care vizează politicile cu privire la femei, în timp ce rapoartele de monitorizare media ale organizațiilor autohtone au arătat o prezență scăzută a femeilor în știri legate de campanie.

Deși campania electorală a fost în ansamblu incluzivă, ENEMO apreciază preliminar că dispozițiile privind normele de agitație în cadrul legal sunt uneori neclare și lasă spațiu excesiv pentru lacune, care pot fi abuzate de constantele electorale cu rea-credință.

„ENEMO ridică îngrijorări cu privire la implicarea directă a primarilor și oficialilor guvernamentali în agitație și notează că această problemă rămâne insuficient sancționată în cadrul legal. De asemenea, ENEMO ridică îngrijorarea faptului că atât perioadele inegale de agitație între concurenții electorali, cât și agitațiile timpurii au afectat principiul egalității de șanse”, a menționat Pierre Peytier, Șeful Adjunct al Misiunii.

„Interlocutorii ENEMO au ridicat îngrijorarea cu privire la„ finanțarea de umbră ”a campaniilor electorale, și anume discrepanțele dintre fondurile de campanie raportate și activitățile efective de agitație și cheltuielile aferente. ENEMO constată lipsa unor mecanisme de supraveghere puternice pentru a verifica respectarea constantelor electorale cu cerințele financiare ale legii”, a adăugat Peytier.

În plus, ENEMO evaluează faptul că o serie de concurenți au utilizat insuficient mecanismele disponibile de soluționare a litigiilor, se presupune din cauza lipsei de resurse și a lipsei de încredere în eficacitatea sistemului de soluționare. Mai mult, ENEMO observă că o serie de decizii cu privire la cotestațiile emise de către orgaele electorale de nivel inferior nu au menționat organismul competent și termenele de cotestare împotriva deciziilor lor, ceea ce este în contradicție cu standardele internaționale.

„Ziua Alegerilor a fost, în general, calmă și pașnică. Gestionarea generală a sectiilor și conduita BESV-urilor a fost evaluată pozitiv în majoritatea secțiilor de votare observate, în pofida cazurilor izolate de supraaglomerare, încălcarea secretului votului și alte incidente minore la câteva secții de votare observate, fără a afecta în general legitimitatea procesului sau a rezultatelor”, a concluzionat Taulla.

Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 este susținută financiar de Uniunea Europeană, Suedia și Regatul Țărilor de Jos. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.