„S-a observat un progres considerabil în domeniul comerțului, accesului la finanțare pentru companii, liberalizării vizelor, educației tineretului și dezvoltării infrastructurii de transport. În continuare sunt depuse eforturi pentru ca oamenii să simtă progrese în societate, dar este nevoie ca acestea să existe și în alte domenii, cum ar fi supremația legii, buna guvernare, lupta contra corupției, consolidarea libertății presei și a societății civile”, a declarat ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko.

„Susținerea noastră este condiţionată, are la bază Acordul de Asociere și acesta prevede respectarea unor valori și bune practici în administrația publică, în viața politică, implicarea societății civile în treburile publice, existența unei prese independente. Totul trebuie să se bazeze pe supremația legii. Guvernul nostru urmărește îndeaproape situația din Republica Moldova și din alte țări ale Parteneriatului Estic”, a spus ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Zdenek Krejci.

„Parteneriatul Estic se bazează pe o serie de valori, interese și înțelegeri comune. De asemenea, țările membre împart aceleași responsabilități, care trebuie respectate în continuare și urmează să fie prioritare și în viitor”, a adăugat ambasadorul Regatului Suediei în RM, Anna Lyberg.

La problemele cu care se confruntă Republica Moldova s-a referit Petru Macovei, reprezentant al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic.

„Noi aici, în Republica Moldova, am trecut de la o poveste de succes la o poveste a marii decepții. De la țara cărei i s-a acordat prima regimul liberalizat de vize, la țara căreia i s-a blocat finanțarea pentru că au fost încălcate într-un hal fără de hal principalele drepturi democratice. Marile probleme ale Moldovei care sunt funcționarea statului de drept, lupta cu corupția, care are un caracter andemic în țara noastră, garantarea reală a drepturilor omului și a libertăților cetățenești, dar mai presus de orice, excluderea rolului asupra statului a tuturor instituțiilor publice din partea unui grup politico-oligarhic, aceste mari probleme ale Moldovei rămân nesoluționate”, a comentat Petru Macovei.

Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Republica Moldova, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Platforma Națională a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic.