Acordul va facilita implementare proiectului de interconexiune a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României, lucru care va permite crearea unei piețe de energie electrică transparentă și competitivă în țara noastră și integrarea acesteia cu piața regională de energie electrică a UE.

Scopul proiectului rezidă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România. Este vorba despre construcția unei stații back-to-back în Vulcănești, a unei linii de transport de 400 KV între Vulcănești și Chișinău, precum și extinderea stațiilor de transformare din Chișinău și Vulcănești.

Acordul de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, faza I” a fost semnat la 26 septembrie 2019.

Termenul de valabilitate a acordului de grant este 21 iunie 2025.