„Autoritățile au realizat cu fermitate măsurile necesare pentru a elimina devierile de la programul susținut de FMI și a atinge obiectivele privind asigurarea stabilității macroeconomice și avansarea reformelor. Pe viitor, este esențial ca autoritățile să continue promovarea unor politici prudente și unor reforme structurale care vizează consolidarea sectorului financiar, menținerea durabilității bugetar-fiscale și crearea condițiilor pentru acoperirea cheltuielilor sociale și de infrastructură”, a declarat Mitsuhiro Furusawa, director adjunct al FMI.

Potrivit FMI, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în implementarea agendei de reforme în sectorul financiar. Au fost duse la bun sfârșit măsuri importante pentru asigurarea transparenței acționariatului și a conformării exigențelor de rigoare în sectorul bancar. S-au înregistrat progrese în îmbunătățirea cadrelor de supraveghere și reglementare, eliminarea expunerilor mari ale băncilor față de părțile lor afiliate și consolidarea mecanismelor de asigurare a stabilității financiare.

„În perioada ce urmează, va fi extrem de important de a asigura ieșirea de sub regimul de administrare temporară a unei bănci care se plasează pe al doilea loc după mărime în sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova, a atenua riscurile în creștere din sectorul financiar nebancar și a perfecționa cadrul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, dar și de a realiza progrese semnificative în recuperarea activelor fraudate”, a adăugat Mitsuhiro Furusawa.

Prin rectificarea bugetului pentru anul 2019, autoritățile au creat condiții pentru atenuarea presiunilor bugetar-fiscale de moment. Implementarea hotărâtă a măsurilor adoptate va juca un rol esențial în asigurarea sustenabilității bugetar-fiscale, asigurând în același timp spațiul bugetar-fiscal necesar pentru realizarea proiectelor prioritare.

„Pentru a debloca potențialul economic al Moldovei, este nevoie de progrese în ceea ce privește identificarea și eliminarea blocajelor de ordin structural. Îmbunătățirea guvernanței și combaterea corupției, consolidarea funcției de intermediere a băncilor, promovarea unei politici tarifare transparente și previzibile în sectorul energetic și promovarea unui mediu favorabil afacerilor vor stimula potențialul de creștere economică și vor duce la sporirea veniturilor”, a mai spus directorul adjunct al FMI.

Programul Republicii Moldova cu FMI, în valoare totală de circa 178,7 milioane dolari SUA a fost aprobat la 7 noiembrie 2016. Scopul finanțării acordate de FMI este de a susține programul de reforme economice și financiare promovate de autorități.