Potrivit Comisiei de anchetă, interesele statului nu au fost protejate la concursul prin care a fost privatizată compania Air-Moldova, iar contractul de vânzare-cumpărare nu conține suficiente clauze care ar fi asigurat atingerea obiectivului declarat de instituțiile statului. Forma și conținutul contractului sunt total inadecvate și disproporționale cu scopul privatizării celei mai importante companii aviatice ale statului cu o cifră de afaceri de 3 miliarde de lei; nu include garanții ferme de apărare a intereselor statului în această tranzacție.

„Raportul Comisiei de anchetă stabilește fără tăgadă faptul că Guvernul, MEI și APP nu au depus eforturile necesare, suficiente, adecvate de monitorizare a respectării obligațiunilor ulterioare privatizării. Nici noii proprietari nu au înregistrat progrese esențiale la îndeplinirea obligațiunilor asumate. La un an de la privatizare, operatorul național se află în aceeași stare de instabilitate economică și financiară ca și până la demararea acestui proces. Toată „monitorizarea” îndeplinirii de către cumparator a obligațiilor contractuale s-a limitat la colectarea informațiilor privind achitarea datoriilor existente. APP era obligat să coordoneze desemnarea unui auditor pentru situațiile financiare din 2018 — în realitate nu au întreprins nimic. Până azi, nu a avut loc nicio ședință a vreunei comisii de monitorizare. (...) Acest cumul de neconformități, neglijențe și abuzuri constatate ne permit să afirmăm cu deplină autoritate și certitudine că privatizarea Air Moldova a reprezentat un act abuziv, netransparent și ilegal. Au fost încălcate principiile de bază ale deetatizării proprietății publice. La încheierea primului an de la momentul privatizării, constatăm că scopurile declarate ale privatizării companiei Air-Moldova nu au fost atinse nici în cea mai mică parte. Deja la acest moment, există temeiuri juridice suficiente și plauzibile pentru a iniția procedura de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare a Air Moldova, confiscarea banilor depuși în mod ilicit de către așa-zișii investitori din surse obscure, cu compensarea prejudiciului cauzat”, se spune în raportul care vine cu o serie de recomandări către instituțiile statului.

Vedeți mai jos raportul complet privind privatizarea Air Moldova.