Astfel, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a fost desemnată în calitate de beneficiar și responsabil de iniţierea, organizarea şi coordonarea desfăşurării lucrărilor în limita aliniamentelor a următoarelor artere de circulație: bd. Dacia, str. Alba Iulia, Calea leşilor, bd. Decebal, şos. Hânceşti, str. Ion Creangă (în perimetrul Parcului „Dendrariu”.

De asemenea, serviciile municipale de profil vor identifica și evacua obiectivele amplasate neautorizat: construcţii, panouri publicitate exterioare, tarabe și chioşcuri, aflate pe trotuare, pentru a nu crea impedimente în desfășurarea intervențiilor de reabilitare, se arată într-un comunicat emis de serviciul de presă al primăriei.

Lucrările prevăd și intervenția serviciilor de gospodărire a spaţiilor verzi, care vor asigura executarea lucrărilor de tăiere, regenerare sau curăţare fitosanitară a arborilor existenți.

La momentul actual, sunt în desfășurare lucrările de renovare a trotuarelor din străzile A. Pușkin și M. G. Bănulescu – Bodoni, bd. Moscovei, dar și la intersecția străzilor: Bulgară - Alexandru cel Bun - Cojocarilor.