Pentru a fi eligibil în calitate de Procuror General interimar, persoana trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.17 alin.(1) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

Articolul 17. Numirea în funcția de Procuror General

(1) Pentru funcția de Procuror General poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

a) are o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror;

b) îndeplinește condițiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g) și h);

c) are calități manageriale;

d) în ultimii 3 ani pînă la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

e) în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

Dosarul urmează să cuprindă scrisoarea de motivare, CV-ul și o declarație pe propria răspundere precum că persoana îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Dosarele se vor depune până luni, 29 iulie, la ora 17.00.