În legătură cu Avertizarea Centrului Meteorologic privind prognozarea precipitațiilor, izolat averse puternice (15-45 l/m2). Centrul Hidrologic Avertizează, în perioada 07 - 10 iunie:

- creşterea locală a nivelului apei în râurile mici cu 0.5-1.0 m;

- formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale.

Administrația Publică Locală, agenţii economici, în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să atragă atenţie la starea barajelor, podurilor căilor de evacuare a apei.

codcod