image
Sursa foto: gov.md

Reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, întruniți online; Problema școlilor și a fermierilor din Dubăsari, pe agendă

Problemele școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului și a fermierilor care dețin pământuri dincolo de traseul Râbnița-Dubăsari, au fost discutate în cadrul unei ședințe online a reprezentanților Chișinăului și Tiraspolului, responsabili de negocieri în procesul de reglementare transnistreană.

Din partea Chișinăului, la întrunire a participat Oleg Serebrian, iar din partea Tiraspolului, așa numitul ministru de externe Vitalii Ignatiev. La ședință au asistat delegați ai participanților din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

Pe agenda discuțiilor a figurat dinamica reuniunilor și activitățile desfășurate în grupurile de lucru sectoriale care s-au convocat în 10 ședințe în anul curent, fiind agreat ca în timpul apropiat să fie întruniți în noi reuniuni experții din sfera telecomunicațiilor, educației, ocrotirii sănătății, agriculturii și protecției mediului ambiant.

Negociatorul principal de la Chișinău a evidențiat necesitatea reluării în condiții prielnice a procesului educațional în școlile cu predare în limba română.

Totodată a solicitat excluderea termenelor-limită și a precondițiilor inadmisibile pentru asigurarea accesului neîntrerupt la terenurile agricole din raionul Dubăsari pentru fermierii din Coșnița, Pârâta, Doroțcaia, și Cocieri.

Reprezentanții Chișinăului au solicitat și eliminarea obstacolelor nejustificate în calea liberei circulații în regiunea transnistreană pentru toate categoriile de cetățeni, fără gestionări de liste de persoane indezirabile de către Tiraspol.

La fel, a fost exprimată îngrijorarea în legătură cu dificultățile înfruntate în ultima perioadă de timp de către locuitorii din perimetrul Zonei de Securitate, inclusiv din raionul Dubăsari, cu bariere/ restricții întâmpinate la transportarea diferitor categorii de mărfuri de strictă necesitate, verificări detaliate a actelor și a mijloacelor de transport, rețineri pentru intervale de timp îndelungat la trecerea prin așa-numitele posturi neautorizate de control ale Tiraspolului, fiind solicitată înlăturarea cât de curând posibil a acestor impedimente ce complică inutil viața cetățenilor.

Tema importului de medicamente și a preparatelor de uz fitosanitar de către agenții economici din regiune a fost atinsă de către Tiraspol, căruia i s-a evocat că aceste importuri se efectuează conform rigorilor cadrului normativ în vigoare și nu sunt cerințe intenționat inventate ce ies în afara standardelor internaționale și ale Uniunii Europene, armonizate de către Republica Moldova, cu precizarea că definitivarea și punerea în aplicare a nomenclatoarelor unice și excluderea abordărilor paralele vor contribui la soluționarea durabilă a problemei.

Reprezentantul politic de la Tiraspol a readus în discuție pretinsele dificultăți întâmpinate în sfera bancară și s-a arătat deranjat de mecanismul pus în aplicare din 1 august curent referitor la parcurgerea procedurii de notificare-permitere a trecerii peste frontiera de stat a Republicii Moldova a persoanelor cu poziții de răspundere din regiune ce efectuează deplasări în interes de serviciu. 

La rândul său, reprezentantul politic de la Chișinău a reamintit despre necesitatea respectării rigorilor prescrise de legislația națională în vigoare și în dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale, depolitizării activității ce vizează activitatea organelor de drept, asigurării implementării cu bună-credință a angajamentelor asumate anterior, conștientizării situației regionale complexe și a riscurilor curente, asigurării în regiune a unei libere circulații plenare și similare cu abordările manifestate de către autoritățile competente ale Republicii Moldova în raport cu locuitorii din regiunea transnistreană a țării, evitării scenariilor de escaladare și de tensionare a situației.

Negociatorii principali au convenit că vor menține și în continuare un dialog activ și focusat pe rezolvarea problemelor existente în interesul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

comentarii: