Pe pagina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la rubrica „Transparența achizițiilor publice” se răgăsesc achiziții din anii 2014, 2013 dar care nu pot fi accesate.

Totuși se regăsește planul de achiziții pentru anul 2019, unde cele mai multe proceduri ar fi fost negociate fără fi publicate. În planul de achiziții se regăsesc servicii educaționale pentru realizarea planului (Comenzi de Stat) de pregătire a cadrelor didactice de specialitate în învățământul superior, în valoare de peste 581 de milioane de lei, efectuat prin procedură de negociere fără publicare. Alte 12 milioane de lei ar fi fost cheltuite în 2019 de către MECC pentru servicii educaționale de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale.

Pentru servicii de organizare și desfășurare a Festivalului Internațional Mărțișor, ediția 2019, ministerul a alocat 1.800.000 de lei, procedură de achiziție fără publicare.

Despre aceste achiziții de milioane de lei nu vom putea afla detalii precum cine sunt agenții economici, cât de legal au fost efectuate procedurile de achiziții, dacă a fost favorizat un anume agent economic, deoarece nu au avut loc licitații publice, doar negocieri directe dintre minister și agentul economic.

Bugete netransparente și nesemnate

La rubrica buget aprobat și executat găsim bugetul pentru anul 2018, un fișier nesemnat, din care reese că din bugetul aprobat în suma de peste 2.604.000.000 lei, au fost executați peste 2.487.000.000 lei.

Pentru anul 2019, este publicat la fel un fișier cu alocații bugetare la situația lunii octombrie 2019, la fel nesemnat. Din acest document aflăm că pentru 2019 din bugetul de stat pentru MECC s-a aprobat un buget de peste 2. 807.000.000 lei, iar în luna octombrie ministerul avea executat peste 1. 939.000.000 lei. Ce s-a întâmplat cu restul baniilor neexecutați nu se cunoaște, deoarece pe pagina ministerului asemenea informații lipsesc. La fel lipsește bugetul și planul de achiziții pentru anul 2020.

În 2019 ministerul a cheltuit doar pentru servicii artistice peste 2 milioane și jumătate de lei

În noiembrie 2019 Jurnal de Chișinău scria despre cheltuielile MECC, marea majoritate a banilor fiind repartizați pentru evenimente festive. Bugetul ministerului a fost publicat la insistențele Asociației „Părinți Solidari”. Raportul privind monitorizarea executării contractelor de valoare mică pentru cele trei trimestre ale anului 2019 arată că ministerul a cheltuit numai pentru servicii artistice peste 2 milioane și jumătate de lei.

La sfârșitul anului 2018, în perioada mandatului Monicăi Babuc, conform contractelor de valoare mică pentru servicii artistice, din bugetul ministerului au fost transferați, pe 29 decembrie 2018, pe contul interpretului Mihai Ciobanu 50.000 de lei. De asemenea, pe contul Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, pentru servicii artistice, au fost transferați 100.000 de lei, fără a se specifica evenimentele și persoanele care au prestat servicii.

Raportul arată că pe 13 martie 2019, Î.S. „Moldova Concert” a încasat 80.000 de lei pentru servicii artistice și alte 55.000 de lei pentru servicii comunale. Tot pe 13 martie, SRL Underland Fest a fost plătită pentru servicii artistice cu circa 92.000 de lei. Alte circa 48.000 de lei au mers pentru servicii de cazare și alimentație, iar 58.000 de lei – pentru servicii de transport.

În total, pentru ziua de 13 martie 2019, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a transferat pe contul firmelor menționate mai sus peste 401.000 de lei. Pe 22 aprilie 2019, ministerul a cumpărat bilete de concert în mărime de 68.000 de lei, fără a se preciza manifestarea.

Pentru anul 2020, conform legii Bugetului de stat aprobat pentru învățământ s-au alocat peste 13 miliarde de lei, mai mult cu circa 2 miliarde decât în 2019.