Interviul va avea loc luni, 23 septembrie, începând cu ora 10.00.

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a anunțat concurs public pentru suplinirea unei funcții vacante de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Dosarele pentru concurs au fost depuse în perioada 3 iulie – 3 august 2019.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a concursului, după desfășurarea interviului, Comisia economie, buget și finanțe urmează să evalueze prestația fiecărui candidat și să-i selecteze pe cei care au acumulat punctajul cel mai mare. Comisia prezintă Președintelui Parlamentului candidații selectați, care urmează a fi aprobați de plenul Parlamentului.  

Potrivit Legii cu privire la energetică, Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică este condusă de un Consiliu de administraţie format din cinci directori. Membrii Consiliului de administrație al ANRE sunt numiți prin hotărâre Parlament pentru un mandat de șase ani.