image
Sursa foto: Jurnal.md

Limita despăgubirilor în cazul accidentelor va fi de 100 mii de euro; CNPF: Se prevede o scumpire a primei RCA cu 36%

Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule a fost votat în prima lectură de Parlament. Pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul părților vătămate, limita despăgubirii va fi de 100.000 de euro.

Proiectul de lege a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în colaborare cu experții Băncii Mondiale, în contextul reformei pieței de asigurări din Moldova.

Actul normativ are drept obiectiv racordarea cadrului legal la prevederile UE, fiind stabilite condițiile generale și particulare ale acoperirii asigurării, modalitatea și termenele de plată a despăgubirilor de asigurare.

„Ne propunem liberalizarea pieței asigurărilor auto. Scopul principal al acestui proiect este ca fiecare persoană păgubită să fie despăgubită”, a declarat președintele CNPF, Cornelia Cozlovschi.

„Dacă noi liberalizăm piața asigurărilor, pentru un simplu cetățean cu cât se va majora prima de asigurare pe care urmează să o achite după aprobarea legii respective?” a întrebat deputatul Petru Burduja.

„Pentru prima etapă se prevede o majorare de 36%. Ulterior ce vor arăta statisticile noi nu putem prevedea. Reieșind din faptul că în ultimii cinci ani, nu a fost nicio majorare, primele RCA nu au fost racordate”, a precizat șefa CNPF.

Potrivit proiectului, contractul de asigurare RCA internă se încheie pe un termen de 12 luni, iar contractul de asigurare RCA externă (”Carte Verde”) poate fi încheiat pentru perioade de asigurare mai mici de un an, dar nu mai mici de 15 zile, în funcție de opțiunea asiguratului. Plata primelor de asigurare se face integral.

Contractul RCA se perfectează pe suport de hârtie sau prin mijloace tehnice electronice în regim on-line și se încheie între asigurător și asigurat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze vehiculul, adică cu un număr nelimitat de utilizatori. Cererea de despăgubire, de asemenea, va putea fi perfectată în format electronic.

Proiectul prevede posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului care a încheiat un contract pe perioada suspendării dreptului de circulație a vehiculului în conformitate cu prevederile legale sau pe perioada în care persoana asigurată a depus sau i-au fost retrase legal plăcuțele de înmatriculare.

De asemenea, prin proiect sunt reglementate limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA.

Astfel, pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul părților vătămate, limita despăgubirii se stabilește la un nivel de 100.000 euro.

Pentru vătămări corporale și decese produse în unul și același accident, limita de despăgubire se stabilește pentru accidente la un nivel de 100.000 euro – pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500.000 euro – indiferent de numărul părților vătămate. Totodată, este prevăzut și prejudiciul moral.

Proiectul mai prevede instituirea unui mecanism de control al pieței asigurărilor obligatorii auto prin stabilirea de către autoritatea de supraveghere a nivelului primei de referință, dar și posibilitatea aplicării procedurii ”decontării directe” în cazul asigurărilor RCA.

Sunt resetate organizarea și funcționarea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA). Pentru îndeplinirea atribuțiilor de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor și de organism de compensare, BNAA dispune de structuri proprii: Fondul de protecție a victimelor străzii și Fondul de compensare, prin contribuția tuturor membrilor, proporțional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea contractelor RCA/”Carte Verde”.

comentarii: