Potrivit actului, care a fost inițiat în baza unei sesizări, în perioada iunie 2017 – noiembrie 2017, subiectul vizat, aflându-se în funcția de director interimar al Red-Nord, și-a angajat cumnatul în calitate de șef -adjunct în cadrul unei subdiviziuni a instituției. În acest sens, acesta a semnat direct cu cumnatul său - ordinul de angajare și contractul individual de muncă. În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că în contractul de management încheiat între Consiliul S.A „Red-Nord” și subiectul vizat - se regăsesc prevederile referitoare la conflictul de interese. Prin urmare, ar rezulta că fostul conducător al acestei instituții ar fi știut despre situațiile de conflict de interese, stipulate chiar și în contractul său de numire în funcție, se anunță în comunicat.

În rezultatul materialelor acumulate la dosar, inspectorul de integritate a decis că – fostul director al S.A „Red-Nord” a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin – nedeclararea la organul ierarhic superior, la Consiliul S.A Red-Nord a conflictului de interese, conform termenului legal; nesoluționarea situației de conflict și emiterea/semnarea/ încheierea directă a actelor administrative/juridice cu o persoană apropiată (cumnatul).

Dacă actul de constatare emis de ANI va rămâne definitiv, subiectul riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, pentru o perioadă de 3 ani.