Potrivit Raportului Comisiei tehnice de organizare a alegerilor rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu”, prezentat Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională (CDSI) de către președintele Comisiei Eugen Tcaciuc, la scrutin au participat 876 de electori din numărul total de 957 de alegători incluşi în Lista electorală de bază, ceea ce depășește 2/3 din numărul total al electoratului academic. Astfel, rata de participare la alegerile rectorului a fost de 91,5%. Studenții și-au exercitat dreptul de vot în proporție de 90,7 la sută. 

Cei șapte concurenți electorali au acumulat un număr de voturi, după cum urmează: Emil Ceban - 541, Mihail Gavriliuc - 145, Evghenii Guțu - 60, Olga Tagadiuc - 57, Ghenadie Curocichin - 26, Grigore Zapuhlîh - 21, Anatolie Vișnevschi - 19. Numărul de voturi valabile exprimate constituie 869, iar 7 buletine de vot au fost declarate nevalabile. Menționăm că în Lista electorală suplimentară nu a fost înregistrat niciun alegător. Întregul proces de alegere a rectorului a fost monitorizat de 6 observatori.

Ca rezultat al audierii Raportului Comisiei şi în baza Procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor din 2 octombrie 2019, Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională, prin Decizia nr. 7 din 2.10.2019, a validat procesul electoral și a constatat alegerea rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu” în urma rezultatelor primului tur de scrutin.

Consiliul l-a declarat rector ales pe dl Emil Ceban, pentru care au votat 61,76% din numărul de alegători participanţi la votare. 

În următoarele două zile, preşedintele CDSI va comunica Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale despre rezultatele alegerii rectorului Universității şi va transmite autorităţii fondatoare: Decizia CDSI de constatare a rezultatelor procesului de alegere a rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu”; Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor din 2 octombrie 2019 și dosarul dlui Emil Ceban - rector ales de către comunitatea universitară cu drept de vot.

Noul rector urmează a fi confirmat în post, în baza rezultatelor alegerilor, prin ordinul Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în termen de cel mult 3 luni.

Concursul la postul de rector a fost lansat în data de 8 august 2019, de către CDSI, care, după expirarea perioadei de depunere a dosarelor, i-a declarat eligibili pe toți cei şapte candidați electorali înscrişi în cursă.

Potrivit Regulamentului privind modul de alegere a rectorului USMF „Nicolae Testemițanu”, învingător este declarat candidatul care a obținut majoritatea simplă a voturilor (50%+1), în condiţiile participării la vot a unui număr de electori de cel puţin 2/3 din numărul electoratului academic cu drept de vot.