image
Sursa foto: Jurnal.md

Regulamentul privind plata indemnizației urmașilor personalului medical decedat în lupta cu COVID-19, APROBAT de Guvern

Guvernul a aprobat regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.

Este vorba de personalul medical care participă nemijlocit la acțiuni medicale împotriva COVID-19: medici, asistenți medicali, felceri, farmaciști, medici laboranți și felceri laboranți, infirmieri și conducătorii auto din asistența medicală prespitalicească.

Dreptul la indemnizație se acordă soțului supraviețuitor, pentru o perioadă de 5 ani de la data decesului întreținătorului; copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani; unuia dintre părinți, în cazul în care nu sunt urmași.

Cererea pentru stabilirea indemnizației trebuie să fie depusă de către persoana care a obținut dreptul la indemnizație sau tutorele acesteia, cu prezentarea documentelor confirmative la casa teritorială de asigurări sociale.

Iată care sunt documentele necesare: actul de identitate al solicitantului; certificatul de deces al întreținătorului; certificatul de căsătorie; certificatul ce confirmă că persoana decedată a participat nemijlocit la acțiuni medicale împotriva COVID-19, eliberat de instituția medicală în care a activat persoana, aprobat în modul stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; copia certificatului constatator de deces (formular 106/e), eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (care confirmă cauza decesului –COVID-19); certificatul despre studii în instituții de învățământ de zi (secundar,cmediu de specialitate și superior) al copilului în vârstă de la 18 la 23 de ani; acte de stare civilă, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul.

Indemnizația se stabilește de la data decesului, dacă cererea și actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. În cazul în care cererea și actele necesare au fost depuse după expirarea acestui termen, indemnizația se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.

Acordarea dreptului la indemnizație urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 sau respingerea cererii se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale și semnată de conducătorul acestuia, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

Stabilirea, evidența și organizarea plății indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19 se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

Citeşte mai mult despre

comentarii: