Asistența macrofinanciară va fi acordată țării noastre în două tranșe egale.

„Obiectivul asistenței macrofinanciare respective este de a diminua constrângerile de finanțare externe ale țării, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului și de a sprijini Republica Moldova în situația financiară actuală”, a declarat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța.

Debursarea primei tranșe este necondiționată, în timp ce a doua tranșă, va depinde de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului de Înțelegere.

Pentru debursarea tranșei a doua sunt propuse șase acțiuni pe domenii precum climatul de afaceri, buna guvernare și lupta împotriva corupției, gestionarea finanțelor publice.

Maturitatea împrumutului este de maxim 15 ani. Rambursarea împrumutului va avea loc într-o singură plată.

Rata dobânzii aplicată pentru fiecare tranșă va depinde de costul la care se va împrumuta Comisia Europeană pe piața financiară internațională.