La data de 07 august 2020 a intrat în vigoare Legea nr.163 din 20.07.2020 pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997, publicată în Monitorul Oficial nr.199-204 art. 440 din 07.08.2020. Legea dată prevede modificarea art.350 și anexei nr. 3 „Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise” la titlul IX „Taxele rutiere” din Codul fiscal nr. 1163/1997, și anume micșorarea taxelor prevăzute în această anexă, se arată în comunicat.

Pe parcursul anului 2019, Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto” în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova a realizat o evaluare a condițiilor și a procesului de emitere a autorizației speciale de transport, care a avut ca scop îmbunătățirea procedurii menționate și uniformizarea taxelor, conform bunelor practici regionale și internaționale. Rezultatele evaluării au fost prezentate public în octombrie 2019 și printre propunerile de optimizare a procesului a fost și reducerea taxelor pentru acest tip de autorizații.

Micșorarea taxelor a fost posibilă datorită conlucrării eficiente cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova, Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova. De asemenea, în procesul realizării evaluării sus-menționate au participat și companiile care prestează servicii cu unități de transport ce depășesc masa și dimensiunile admise.