Conferința va avea loc în perioada 17-19 octombrie, iar în cadrul acesteia vor fi discutate aspecte ale auditului intern din perspectiva provocărilor existente și se va face un schimb de experiență.

Participanții vor aborda, în special, rolul auditului intern în lupta anticorupție și cultivarea climatului de integritate instituțională, interacțiunea dintre auditul intern și cel extern și vor pune în discuție subiecte privind gestiunea procesului de audit și a riscurilor operaționale ca elemente ale guvernanței corporative.

Astfel, experții vor împărtăși practicile și recomandările în materie de control intern cu referire la noile modele de guvernanță în băncile centrale, precum și la supravegherea publică independentă prin intermediul Consiliului de supraveghere și Comitetului de audit.

De asemenea, vor discuta despre tehnicile avansate de audit digital și analize de tip Big Data.

Reuniunea este la cea de-a 12-a ediție și va constitui un prilej de dezvoltare a competențelor responsabililor de audit intern din băncile centrale, inclusiv Banca Națională a Moldovei.

Prima conferință de acest gen și-a ținut lucrările în Franța în anul 2008. Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Organizației Internaționale a Francofoniei în 1995.