„Coaliția a lansat o serie de inițiative pentru realizarea angajamentelor-cheie asumate începând cu luna iunie, în special în domeniile luptei împotriva corupției, independenței sistemului judiciar și a investigării fraudelor bancare. Nevoia unor astfel de reforme nu a dispărut odată cu demiterea guvernului.

Parteneriatul Uniunii Europene va rămâne concentrat pe furnizarea de beneficii tangibile cetățenilor moldoveni. În acest spirit, UE se angajează să colaboreze cu cei care susțin procesul de reformă care stă la baza Acordului de Asociere, în special în ceea ce privește combaterea corupției și a intereselor înguste, indiferent de afilierile politice, asigurând independența sistemului judiciar și depolitizarea instituțiilor statului. Vom continua să ne bazăm relația cu Republica Moldova pe principiul condiționalității și al respectării statului de drept și a standardelor democratice”, se spune în declarația UE.