Potrivit ANSA, s-a constatat utilizarea unui medicament de uz veterinar Diacidol 60 % înregistrat în Republica Moldova, care din spusele membrilor familiei, a fost procurat de către mama unei fetițe de la o farmacie veterinară cu un an în urmă pentru tratarea unor capre de paraziți externi.

Dar, contrar declarațiilor, în 2018 mama a folosit produsul pentru tratarea pediculozei la fiicele sale.

Astfel, s-a ajuns la concluzia că pe data de 27.08.2019, minorele au găsit restul de produs neutilizat și l-au aplicat într-o formă diluată pe cap pentru combaterea pediculozei.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor consideră că în cazul dat a avut loc utilizarea în afara indicațiilor de pe eticheta medicamentului de uz veterinar, cu supradozări evidente fapt ce a produs o intoxicație generală gravă a organismului uman.

În acest context, ANSA vine cu unele recomandări:

- La procurarea medicamentelor de uz veterinar, proprietarii de animale trebuie să le folosească strict conform indicațiilor pentru care medicamentele sunt destinate. Diazinonul este un produs toxic. Înaintea utilizării deținătorii de animale trebuie să citească atent eticheta și prospectul de utilizare. În cazul administrării medicamentelor de uz veterinar la animale de la care se obțin produse alimentare – a se respecta perioada de așteptare indicată pe produs.

- Oricare resturi de medicamente de uz veterinar neutilizate trebuie păstrate în condiții sigure, la temperaturi indicate pe produs, departe de copii sau trebuie returnate în farmacia veterinară de unde acestea au fost procurate.

Agenția a demarat mai multe controale inopinate la agenți economici pentru verificarea respectării cerințelor sanitar- veterinare la etapa distribuției și comercializării produsului Diacidol 60 %. La fel, Agenția planifică elaborarea materialelor informative pentru informarea publicului larg despre riscurile iminente la care se expun în caz de astfel de utilizări a medicamentelor de uz veterinar.

Ancheta este în continuare în derulare.