Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice rezidente, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt obligate să achite impozit pe venit din veniturile obținute de peste hotarele Republicii Moldova doar în următoarele cazuri:

a) dacă veniturile sunt obținute din afara Republicii Moldova, activitatea fiind desfășurată în Republica Moldova;

b) venitul se califică a fi din investiții sau financiar (de exemplu dividende, dobânzi, royalty).

Astfel, veniturile obținute de cetățenii Republicii Moldova din munca de peste hotare nu cad sub incidența prevederilor menționate și nu sunt supuse impozitării în Republica Moldova, informează instituția.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat anunță că, în urma examinării informațiilor recepționate de la instituțiile financiare, a depistat circa 380 de persoane fizice, care activează în Republica Modova, dar obțin venituri importante și din prestarea serviciilor unor companii IT nerezidente.

Din lista persoanelor identificate, 47 contribuabili și-au onorat de sine stătător obligația de declarare și achitare a impozitului pe venit, suma veniturilor declarate constituind 20,8 milioane de lei.

În prezent, 12 persoane fizice s-au conformat voluntar și au prezentat declarațiile cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale 2017-2018, declarând venit impozabil obținut în valoare totală de 17,5 milioane lei și impozit pe venit în sumă totală de 3 milioane de lei.