Lemne vor fi acordate solicitanților în limita stocurilor disponibile acumulate la Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi", ca rezultat al executării lucrărilor silvotehnice din aliniamentul stradal, în cadrul desfășurării proiectelor de infrastructură.

Beneficiari ai ajutorului sub formă de lemne de foc sunt: oamenii în etate; persoanele cu dizabilități; șomerii înregistrați la Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă; familiile cu trei și mai mulți copii, cele monoparentale sau cu tutelă asupra copiilor rămași fără ocrotire părintească, cu vârsta de până la 18 ani; persoanele/familiile cu venituri mici.

Cetățenii care fac parte din aceste categorii sunt chemați să se adreseze direcțiilor teritoriale asistență socială și la primăriile orașelor, satelor (comunelor), pentru cetățenii din teritoriile administrative respective, cu o cerere în acest sens.

Autoritățile municipale vor asigura transportarea lemnelor de foc la domiciliul beneficiarilor, atât în raza orașului Chișinău, cât și în suburbii, conform unui grafic aprobat.