Iată care sunt principalele propuneri incluse în proiectul de lege pregătit de Ministerul Finanțelor:

- Majorarea ajutorului de șomaj, suma minimă fiind propusă de 2775 lei;

- Acordarea ajutorului de șomaj în sumă de 2775 lei pentru persoanele care se înregistrează în calitate de șomeri, dar care nu corespund criteriilor de acordare a ajutorului de șomaj (extinderea categoriilor de persoane beneficiare);

- Susținerea familiilor defavorizate prin:

(1) majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei până la 1300 lei, pe perioada stării de urgență; (2) majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei);

- Subvenționarea cheltuielilor legate de achitarea salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic sau staționării, 100%/60% impozite și contribuții aferente salariilor/îndemnizațiilor achitate, în dependență de motivul sistării activității;

- Scutirea de plata pentru patentă a titularilor de patentă care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;

- Restituirea contribuțiilor sociale în sumă fixă pentru titularii de patentă, persoanelor care practică activitate independentă, întreprinzători individuali care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;

- Reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA;

- Amânarea până la 25 iulie a termenului de achitare taxelor locale pentru agenții economici care și-au sistat activitatea conform Deciziilor Comisiei Situații Excepționale;

- Consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației, etc.