Decizia a fost luată drept urmare a unei sesizări a deputatului blocului ACUM, fracțiunea Platformei DA, Igor Munteanu.

Curtea a concluzionat că Guvernul nu a demonstrat în cadrul angajării răspunderii politice asupra proiectului de lege menționat necesitatea unei urgențe reale prin excluderea terenului de 2,238 ha, amplasat pe str. Sprâncenoaia nr. 1, municipiul Chișinău, precum și a construcțiilor de pe acesta din componența Zonei Economice Libere „Bălți", nu a prezentat argumente concludente privind necesitatea ca reglementarea în cauză să fie adoptată cu maximă celeritate și că este obiectiv necesară aplicarea imediată a legii în cauză.

De asemenea, Curtea a menționat că, potrivit constatărilor sale, procedura angajării răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege are drept consecință menținerea atribuțiilor sau demiterea Guvernului prin retragerea încrederii acordate de Parlament.

În consecință, Curtea a reținut că Legea nr. 17 privind Zona Economică Liberă „Bălți" a fost adoptată printr-o procedură de angajare a răspunderii Guvernului contrară prevederilor articolelor 6 și 1061 din Constituție.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.