Potrivit documentului, bunul imobil va fi transmis în proprietatea Statelor Unite cu titlul oneros.

Suprafața totală a terenului este de 5,1814 hectare.