Potrivit experților, una dintre cele mai îngrijorătoare evoluții în 2018 a fost înregistrată de creșterea deficitului în comerțul exterior. Totodată, tendințele structurale și geografice definitorii s-au consolidat prin creșterea rolului Uniunii Europene.

Experții mai menționează că veniturile remise de emigranți – care au constituit una din sursele creșterii economice, au crescut mult mai lent. Totodată merită de evidențiat că, în anul 2018, în structura geografică a transferurilor personale operate de emigranții stabiliți peste hotare, zona UE a devansat pentru prima dată statele CSI - 40% față de 33%).

În ceea ce privește prognozele pentru anii viitori, analiștii anticipează o creștere de 3,5% a PIB-ului, potrivit scenariului pesimist și 5,2%, potrivit scenariului optimist, cu mult sub nivelul optim de creștere de 7 - 8%.

Cu referire la proiectul de buget pentru anul viitor, experții atenționează că acesta se bazează pe ritmuri prea optimiste de creștere a unor categorii de venituri, iar contextul politic, având în vedere cele două exerciții electorale – la nivel național și local, ar putea determina asumarea unor noi obligații de cheltuieli bugetare.

„Deși ar putea suna în totală contradicție cu elanul electoral luat de guvernare, o recomandare esențială în ceea ce privește politica fiscală este precauția și moderația. Guvernul și-a asumat un volum de obligații financiare imediate foarte mare, ceea ce creează riscuri pentru stabilitatea sistemului fiscal și bugetar pe termen mediu și lung. Aceste porniri trebuie suprimate, dacă pentru Guvern cât de cât contează și interesul public pe termen lung”, se arată în raportul Expert-Grup.

Atât scenariul optimist, cât și cel pesimist al prognozelor arată încasări de venituri la bugetul public național mai mici decât prognozează autoritățile – minus 700 de milioane de lei în prognoza optimistă și minus 3,1 miliarde de lei în cea pesimistă. Materializarea temerilor privind ratarea asistenței externe, dar și neîncasarea veniturilor planificate din impozite și taxe va duce la accesarea de către Guvern a împrumuturilor adiționale de pe piața internă sau chiar posibilitatea majorării anumitor impozite, mai spun experții.

Printre riscurile care, în opinia Expert-Grup, ar putea compromite prognoza pentru anul 2019 se numără climatul politic care ar putea avea implicații asupra economiei reale și asupra echilibrului bugetului public național. Demisia surprinzătoare din 20 noiembrie a Guvernatorului BNM adaugă și ea o nouă doză de incertitudine legată de măsură în care BNM va rămâne adepta strategiei de țintire directă a inflației precum și asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

De asemenea, experții spun că Guvernul a venit cu o serie de inițiative legislative care poate submina capacitatea băncilor de a preveni accederea unor fonduri de proveniență dubioasă în circuitul financiar.

„Amnistia de capital sau programul cetățenie prin investiții par a nu se înscrie în logica dezvoltării sistemului financiar susținută de BNM, și nici în contextul angajamentelor asumate în contextul noii legislații de prevenire și combatere a spălării banilor. Amnistia capitalurilor riscă să producă consecințe nefaste care vor ranversa câștigurile din ultimii ani, obținute prin eforturile de curățare a sistemului financiar”, atenționează specialiștii.

În calitate de recomandări de politici, experții reiterează adoptarea unei politici fiscale precaute și moderate pentru anul 2019, care ar asigura stabilitatea sistemului fiscal și bugetar pe termen mediu și lung.

În domeniul supravegherii sistemului financiar este necesară adoptarea unor măsuri cu caracter tehnic care să permită evaluarea mai bună a riscurilor legate de finanțarea persoanelor fizice de către organizațiile de creditare ne-bancară, dar și intensificarea investigațiilor fraudei bancare și recuperarea reală a activelor delapidate.

După reducerea contribuției de asigurare socială datorată de angajator, experții mai reiterează necesitatea adoptării unui pachet de măsuri efective de descurajare a fenomenului de ocupare informală. Totodată, experții recomandă anularea pachetului legislativ privind amnistia capitalurilor.