Despre aceasta anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care interzice titularilor de licențe reglementați de Agenție să deconecteze furnizarea serviciilor prestate și să aplice penalități în cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, cu excepția situațiilor când deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății.

Totodată, în această perioadă, furnizorii sunt în drept să emită facturi lunare conform calculelor estimative, cu condiția că baza de calcul va constitui consumul mediu zilnic înregistrat pe parcursul perioadei calendaristice similare a anului precedent. La încetarea situației de urgență, furnizorii vor efectua recalculul corespunzător indicilor echipamentelor de măsurare efectiv înregistrați.

În același timp, ANRE recomandă consumatorilor achitarea facturilor prin mijloace electronice disponibile, întru neadmiterea acumulării datoriilor.