Pe ordinea de zi sunt mai multe subiecte, printre care aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal, crearea Comisiilor pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naționale, inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM și UE privind Programul de suport pentru reforma administrației publice, aprobarea listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional și altele.

Urmăriți ședința în direct: