image
Sursa foto: Nadejda Roșcovanu

Parlamentul a constituit o comisie specială privind politica de reintegrare a Republicii Moldova

Parlamentul de la Chișinău a constituit o comisie specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova.

Proiectul de hotărâre a fost propus de președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Din comisie vor face parte zece deputați. Președinte a fost ales deputatul PAS Mihai Popșoi, vicepreșediinte - deputatul PAS - Vlad Bătrâncea.

Comisia parlamentară specială va monitoriza și va evalua situația actuală privind politicile de reintegrare, va elabora propuneri sau recomandări și va informa Biroul Permanent și, după caz, plenul Parlamentului, cel puțin o dată pe semestru, despre activitatea sa principalele subiecte de actualitate legate de politicile de reintegrare a RM.

De asemenea, comisia va contribui la identificarea de proiecte și soluții ce ar permite redobândirea încrederii și apropierea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Potrivit proiectului, Guvernul va prezenta informații și va consulta Comisia parlamentară specială referitor la politicile de reintegrare

comentarii: