În ședința de ieri, Comisia a adoptat Regulamentul cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de Director al Centrului Național Anticorupție.

Potrivit Regulamentului, candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;

- în privinţa lui nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

- are studii superioare juridice;

- are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;

- se bucură de o reputaţie ireproşabilă;

- nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;

- nu are antecedente penale;

- cunoaşte limba de stat;

- este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;

- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Dosarul va conține următoare documente:

- scrisoarea de motivare;

- formularul de participare/CV (anexă la prezentul Regulament);

- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii;

- certificatul medical/de sănătate F 086E;

- cazierul judiciar;

- declarația pe propria răspundere că nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;

- declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

- 3 scrisori de recomandare;

- conceptul de management și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție

Candidații vor depune dosarele, în perioada 28 iunie – 12 iulie 2019, personal, prin poștă sau prin e-mail la secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Cristina Rotari, consultantul superior în Comisia juridică, numiri și imunități – relații la tel. (022) 82-05-24, 060003249; adresa electronică - [email protected]