Doar 19 partide politice (43%) au depus la timp rapoartele finaciare la CEC, un partid a depășit termenul, iar 26 de formațiuni politice nu au prezentat rapoarte până la data de 7 mai, curent.

Raportorii au constatat că principala sursă de finanțare a partidelor în 2019 au constituit subvențiile de la bugetul de stat (39%). Alte surse importante fiind cotizațiile de membru (32%), donațiile persoanelor fizice (18%) și donațiile din partea persoanelor juridice (11%).

Potrivit monitorizării, în anul 2019, 17 partide politice, vizibile în spațiul public, au desfășurat cel puțin 2 936 de activități promoționale și evenimente.

Activitățile fundațiilor de caritate nu au lipsit, astfel, au fost observate trei fundații de caritate, și un SRL, prin intermediul cărora s-a făcut promovare politică indirectă pentru partidele asociate: Fundația lui Vlad Plahotniuc „EDELWEISS” asociată PDM, Fundația de binefacere „Din suflet” asociată cu PSRM și Președintele Igor Dodon, dar și SRL Magazine Sociale / Asociația “Pentru Orhei” asociată cu PPȘ, Fundația „Renato Usatîi” asociată PN.

Cheltuielile estimate pentru aceste activități sunt de cel puțin 2 701 460 lei. Nici un partid asociat celor 4 entități menționate mai sus nu a raportat costuri aferente activității de promovare obținută în rezultatul activităților de caritate.

Asociația Promo-LEX a constatat neraportarea tuturor cheltuielilor din partea a 17 partide politice în cuantum total de 19 021 373 lei. Tradițional, cea mai netransparentă categorie de cheltuieli, rămâne a fi pentru evenimente publice (9 044 424 lei).

Estimările cheltuielilor pentru sedii și personal la fel arată discrepanțe. În context, Promo Lex atrage atenția instituțiilor responsabile asupra necesității de verificare a datelor din rapoartele anuale și semestriale privind gestiunea financiară a partidelor politice.

Promo-LEX, a constatat discrepanțe mari între situațiile financiare raportate la CEC și situațiile financiare estimate de Asociație și în anii precedenți. Astfel, în 2016, cheltuielile estimate ca fiind neraportate au fost de 4,49 milioane de lei, în anul 2017 – 42,75 milioane, în anul 2018 – 17,59 milioane, iar în anul 2019 – 19,02 milioane de lei.