Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri - 87 la sută din total exporturi. Urmează transportul maritim (6,8%), feroviar (4,5%), aerian (1,6%) și expedieri poștale (0,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene au însumat, în această perioadă, 1,1 miliarde de dolari SUA, în scădere cu 3,3 la sută față de anul trecut. Cotă livrărilor către UE s-a micșorat de la 69,3% anul trecut la 65,7%.

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 14,6% (în ianuarie-august 2018 – 15,8%) și o valoare de 261,6 de milioande de dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 5,7%, comparativ cu ianuarie-august 2018.

În această perioadă, au crescut exporturile de mărfuri moldovenești în Turcia (de 2,3 ori), România (+4%), Elveția (de 1,5 ori), Germania (+9,2%), Cehia (+33,3%), Polonia (+13,7%), Federația Rusă (+2,6%), Israel (de 2,3 ori), Canada (de 1,9 ori), Cipru (+40,6%), Spania (+12%), Letonia (+29,8%), etc.

În același timp s-au micșorat exporturile în Marea Britanie (-38,6%), Italia (-10%), Franța (-37,4%), Serbia (-60,4%), Austria (-32,1%), Belarus (-13,6%), Emiratele Arabe Unite (-84,0%), Bulgaria (-21,7%), Ucraina (-11,7%), etc.

exporturi ianuarie-august 2019exporturi ianuarie-august 2019

Republica Moldova exportă mașini și echipamente pentru transport (o pondere de 24,8%), produse alimentare și animale vii (22.3%), articole manufacturate diverse (21,6%), materiale brute necomestibile (10%), băuturi și tutun (7,8%), etc.