Ce v-a determinat să candidați la funcția de primar al municipiului Chișinău?

– Am decis să candidez la aceste alegeri pentru că orașul nostru are nevoie de o administrație puternică care va elimina haosul și va demonta din temelii schemele de corupție, o administrație care va pune bazele unei creșteri a calității vieții în municipiu. Chișinăul are nevoie de un primar general cu autoritate, cu o echipă puternică, cu un program, viziune, cu o capacitate de a implementa reforme care vor schimba profund lucrurile în municipiu. Capitala are nevoie de o administrație onestă care nu va distruge patrimoniul municipal, care nu va admite împânzirea orașului cu construcții ilegale, care nu va admite vânzarea patrimoniului municipal, a terenurilor municipale unor grupuri de interese ilegale la prețuri derizorii.

Chișinăul are nevoie de un primar care să poată atrage resurse, inclusiv din afara țării, să colecteze bani la buget și să dezvolte economic municipiul. Candidez, nu în ultimul rând, pentru a nu admite preluarea Chișinăului de către gruparea Plahotniuc-Dodon. Chișinăuienii au nevoie de un primar care să reprezinte interesele lor și nu un primar ilegal cu „misiune specială” de la Plahotniuc.

– De ce credeți că alegătorii trebuie să-și dea votul pentru dumneavoastră la alegerile din 20 mai?

– Personal, cred în democrație, cred în voința poporului. De asemenea, cred cu tărie în atașamentul locuitorilor față de capitala noastră, Chișinău. Din aceste considerente, sunt convins că locuitorii municipiului și ai suburbiilor nu vor lăsa capitala în mâinile tandemului Plahotniuc-Dodon. Rămân convins că, indiferent de sondaje, locuitorii municipiului vor ieși masiv la vot și vor face alegerea corectă. Personal, am obligația să redăm Chișinăul locuitorilor săi. În ceea ce mă privește, am fost dintotdeauna în serviciul interesului public, fie din poziția de avocat, de activist civic, fie din ipostaza de lider al mișcării de protest.

Am luptat pentru drepturile omului, am apărat democrația, am apărat statul de drept, am apărat instituțiile statului în fața oligarhilor, am apărat banul public, am apărat interesele economice ale Republicii Moldova. M-am opus cu toată forța abuzurilor comise de guvernați față de propriul popor. De asemenea, spre deosebire de alții, niciodată nu am încercat să dezbin societatea. Acum voi apăra interesele tuturor locuitorilor municipiului, indiferent de apartenența și viziunile lor politice. 

– Care sunt trei cele mai importante probleme din Chișinău și în cât timp pot fi soluționate? Ce soluții propuneți?

Primul grup de probleme ține de corupția, haosul și lipsa unei viziuni strategice de dezvoltare a  capitalei. Astfel, în primul an, vom asigura condiții pentru aprobarea Planului Urbanistic General (PUG). Lipsa unui asemenea document actualizat este una din cauzele majore ale haosului ce favorizează scheme frauduloase de delapidare a banului și patrimoniului public, apariția construcțiilor ilegale, distrugerea patrimoniului istoric etc. Din aceste considerente, vom accelera procesul intenționat tărăgănat de către unii decidenți din Primărie în complicitate cu grupurile de interese din sfera imobiliară. Tot în primul an vom realiza „reforma Primăriei”: un mecanism mai eficient de organizare a subdiviziunilor, a serviciilor publice municipale, program de digitalizare a serviciilor, debirocratizarea având ca abordare optimizarea numărului de funcționari, majorarea salariilor acestora. Nu vom face epurări administrative în baza criteriilor politice. Vom evalua activitatea instituțiilor, serviciilor și întreprinderilor municipale. Vom dispune auditul întreprinderilor municipale.

În ceea ce privește problema corupției, grație atribuțiilor sale, a cunoștințelor în materie de legislație, tehnici de identificare și de combatere a schemelor infracționale primarul poate elimina pe baze legale corupții din sistem. Conform prevederilor legii, primarul general are atribuții importante în domeniul numirii şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă cu personalul primăriei, pretorii, vicepretorii şi secretarii preturilor de sector, conducătorii subdiviziunilor administrației publice municipale (direcții generale, direcții, servicii etc.), conducătorii de servicii publice, conducătorii instituțiilor publice municipale, conducătorii întreprinderilor municipale. Vreau să fiu înțeles corect: corupții, indiferent de funcții și rang, de apartenența lor politică sau de altă natură, vor fi eliminați din administrație.

Al doilea grup de probleme ține de problema transportului public, dar și de fluidizarea traficului. Pentru a rezolva aceste probleme, vom face câteva lucruri. În primul rând, un audit minuțios la cele două întreprinderi municipale: Regia Transport Electric Chișinău și Parcul Urban de Autobuze. În al doilea rând, vom asigura completarea (suplimentarea) parcului de troleibuze, inclusiv fără fir și a parcului de autobuze, inclusiv autobuze electrice, pentru a asigura la un nivel înalt ritmul rapid al circulației locuitorilor cu transportul public. În al treilea rând, vom construi noi linii de transport, în special pentru troleibuze. Avem nevoie de asigurarea cu linii de transport pentru suburbii, dar și linii intersectoriale și intrasectoriale.

Vom asigura ordinea în domeniul transportului privat (microbuze, taxiuri) prin reguli clare, respectarea condițiilor adecvate pentru pasageri, creșterea integrității fiscale. Transportul public și privat va funcționa în baza unui orar afișat, respectat, cu o frecvență optimă. Vom utiliza și aplicații web pentru ca cetățenii să fie informați despre circulația transportului. Vom pune un accent deosebit și pe condițiile de confort în unitățile de transport. Vom asigura renovarea spațiilor de așteptare: stații cu bănci, coșuri de gunoi, panouri de afișaj. Vom crea condiții pentru introducerea graduală a transportului alternativ în Chișinău (de ex: amenajarea pistelor și parcărilor pentru bicicliști).

În ceea ce privește fluidizarea traficului, există soluții universale care au fost aplicate în toate orașele care s-au ciocnit cu această problemă. În acest sens, vom avea o politică de promovare a creșterii atractivității transportului public creând condiții pentru creșterea utilizării transportului public de către locuitori. Vom prelua exemplele orașelor din afară care au reușit să convingă cetățenii să renunțe la autoturismele personale și să crească numărul celor care preferă transportul public. Printre abordările concrete se numără: amenajarea coridoarelor dedicate pentru transportul public, crearea de sensuri unice, utilizarea tehnologiilor informaționale în reglarea transportului și fluxului de pasageri, construcția inelelor circulare; construcția centurii Chișinăului, drumuri bune, dezvoltarea infrastructurii rutiere de acces (poduri, pasaje). O altă preocupare care are directă legătură cu problema traficului este construcția de parcări atât în centrul orașului, cât și a parcărilor rezidențiale.

Al treilea grup de probleme ține de lipsa unei politici de susținere a suburbiilor. Un aspect care a fost neglijat timp de mai mulți ani este responsabilitatea legală a primarului general de colaborare cu primarii orașelor şi satelor (comunelor) din componența municipiului în vederea soluționării problemelor comune și funcționării serviciilor publice de interes municipal. Suburbiile, Centura de aur a Chișinăului, sunt și vor rămâne parte integrantă a municipiului. Vom avea o politică activă de modernizare a sistemului de transport, apă, canalizare, energie electrică și utilități necesare oamenilor pentru un trai decent, civilizat, de calitate.

– Ce finalitate vedeți pentru proiectul parcărilor cu plată?

– În ceea ce privește dezvoltarea parcărilor vom avea ca prioritate crearea sistemului de parcări publice care să devină unul accesibil și prietenos. Vom asigura identificarea, delimitarea și semnalizarea cuvenită a spațiilor pentru parcare cu protejarea spațiilor verzi, marcarea regulamentară a străzilor și perimetrelor destinate parcărilor publice, construcția suplimentară a spațiilor pentru parcare. O acțiune importantă va fi introducerea în unele zone ale orașului a un sistem gradual de taxare pentru parcare, în special în centrul orașului. Vom introduce sistemul de taxare automată, cu plata online sau prin SMS ceea ce va optimiza încasările în bugetul municipal. Vom asigura construcția de noi spații de parcare publică, subterane și supra-etajate care vor fi dotate și cu stații de încărcare a autoturismelor electrice.

În perspectiva fluidizării traficului, în baza exemplelor din alte țări, vom iniția construcția parcărilor care vor fi amplasate la porțile de intrare în capitală, unde cei care fac naveta spre Chișinău să-și poată lăsa automobilele pe timpul zilei, având la dispoziție mijloace de transport în comun care au capacitatea de a asigura servicii la nivel înalt. În rezultatul construcției rețelei de parcări, vom asigura elaborarea unei aplicații care va arăta locurile libere de parcare ceea ce va facilita accesul pentru conducătorii auto. În vederea administrării parcărilor publice vom asigura crearea unei întreprinderi municipale.

– Ce soluție propuneți pentru evacuarea deșeurilor din oraș?

– Una din prioritățile noastre va fi atragerea transferului tehnologic și de experiență calificată precum și atragerea capitalului privat în vederea dublării ratei de sortare a deșeurilor solide de la 40% la 80%, ceea ce ne va permite obținerea producerii agentului electric și termic. În acest context, vom promova o politică activă de informare a populației cu privire la mecanismele și beneficiile de sortare a deșeurilor menajere. Un alt aspect conex cu întrebarea adresată este legat de problema curățeniei. O prioritate va fi organizarea unor ample activități de curățenie. Aici ne referim la curățarea parcurilor, grădinilor publice, spațiilor verzi, a râului Bâc. De asemenea, trebuie să eficientizăm mecanismul de salubrizare, de colectare și evacuare a deșeurilor etc.

Vom stabili un parteneriat cu agenții economici, toate instituțiile municipale, instituțiile de învățământ, instituțiile medicale, cu toți locuitorii în vederea creșterii standardelor de curățenie a orașului și de menținere a acesteia. La fiecare întâlnire, tot mai mulți locuitori invocă degradarea ecologică a orașului, tăierea copacilor, poluarea și lipsa unei comunicări eficiente între autorități și locatari.

– Care este miza acestui scrutin?

– Miza acestor alegeri este enormă. Pe lângă responsabilitatea noastră de a asigura o conducere competentă și onestă pentru locuitorii municipiului și suburbiilor, avem obligația să nu admitem preluarea Chișinăului de către gruparea Plahotniuc-Dodon.

– Este Primăria o trambulină pentru a avansa în alte funcții? Vă vedeți în politica mare? Veți candida și la alegerile locale din 2019?

– Am mai spus și o repet: împreună cu echipa noastră, în parteneriat cu Maia Sandu și PAS, vom pune în aplicare un program electoral, care vizează o perioadă de cinci ani – 2018-2023. O bună parte din angajamentele electorale pot fi realizate într-un an, iar propunerile de ordin sistemic, cum ar fi dezvoltarea marilor proiecte de infrastructură, asigurarea condițiilor pentru confortul urban și susținerea proiectelor sociale vor fi continuate și realizate integral în cadrul unui mandat complet. Anume din acest considerent, programul nostru este orientat pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, adică pentru două mandate. În primele luni ale acestui an de mandat vom pune bazele unei administrații eficiente prin eliminarea haosului și corupției, prin implementarea viziunii noastre cu privire la dezvoltarea durabilă a capitalei și a priorităților din programul electoral care corespund în totalitate cu cele ale oamenilor.

În concluzie, voi candida în 2019 pentru al doilea mandat și voi cere alegătorilor susținere pentru a obține majoritatea în Consiliul municipal. Suntem încrezători că în 2019 ne vom baza pe o majoritate solidă oferită de locuitorii municipiului pentru a reuși realizarea plenară a întregului program electoral.