image

Comisia Europeană a oferit RM un grant nerambursabil de 9 milioane de euro pentru reforme și gestionarea crizei de Covid

Republica Moldova a beneficiat de asistență nerambursabile în sumă de 9 milioane euro din partea Comisiei Europene. Suportul va fi utilizat la implementarea reformelor asumate în cadrul Acordului de Asociere și la gestionarea crizei de Covid-19.

Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au semnat Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană pentru realizarea proiectului „Facilitatea de sprijin a răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID-19 și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere” în valoare de 9 milioane euro, asistență nerambursabilă. Acordul de finanțare cuprinde patru componente și anume: consolidarea capacității sistemului de sănătate publică de a răspunde la situația de urgență COVID-19, va include furnizarea de echipamente cheie pentru centrele și laboratoarele de sănătate și de asistență critică în managementul cazurilor, îmbunătățirea capacităților laboratoarelor în supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor - 5 milioane euro.

Pentru consolidarea capacității de supraveghere, guvernanță corporativă și managementul riscului în sectorul financiar, a căror beneficiari vor fi Banca Naţională a Moldovei și Comisia Naţională a Pieţei Financiare - 2 milioane euro.

Pentru consolidarea statului de drept, justiție și securitate - 1 milion euro;

Iar pentru consolidarea capacității și sustenabilității mass-mediei locale - 1 milion euro. Acordul în cauză face parte din Programul Anual de Acțiuni 2020 al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, finanțat în baza Instrumentului European de Vecinătate. Acțiunile ce urmează a fi finanțate în cadrul Acordului se vor derula în perioada 2020- 2026, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Finanțelor, și vor fi implementate prin management direct și indirect, conform prevederilor Acordului de Finanțare.

Citeşte mai mult despre

comentarii: