„La 24 iunie va începe sesiunea ordinară a APCE. Va fi examinată și situația din RM. În preambul se conțin informații despre recunoașterea noului Guvern și sesizarea Comisiei de la Veneția”, a spus Vlad Bătrâncea.

Din delegația RM vor face parte următorii deputați: Andrei Năstase, șef al delegației; membri ai delegației Vlad Bătrâncea, Doina Gherman, un deputat PD.

Membrii supleanți sunt Ion Ceban, Inga Grigoriu, Mihai Popșoi, precum și un deputat PD.

Proiectul a fost aprobat cu majoritate de voturi.