Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, cererile privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova depuse până la data intrării în vigoare a Legii nr.107/2019 pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova, vor fi examinate în modul stabilit de Guvern.

Totodată, termenul contractelor de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare şi promovare internaţională a Programului de dobândire a cetăţeniei prin investiţie pentru Guvernul Republicii Moldova cu agenţii acreditaţi, semnate pentru anul 2019, se va prelungi cu o perioadă egală perioadei moratoriului.

„Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Migrație și Azil, Centru Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au elaborat conform competențelor, în baza datelor concludente de care dispun, rapoarte de evaluare a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție din punct de vedere al riscurilor pentru ordinea publică și securitatea statului, al corupției și spălării banilor în RM. Prin urmare, pentru examinarea multiaspectuală a subiectului în cauză și luarea unei decizii finale cu privire la Programul de dobândire a cetățeniei prin investiție, se impune instituirea unui moratoriu repetat”, se spune în nota informativă a proiectului.

Precizăm că moratoriul asupra programului cetățeniei prin investiție a fost instituit în iulie 2019 de către Guvernul Sandu, iar în decembrie 2019 a fost prelungit de Guvernul Chicu cu încă două luni.

Termenul a expirat pe 20 februarie 2020, zi în care Proiectul de lege privind abrogarea legii Cetățeniei prin Investiție a fost exclus de pe ordinea de zi a Parlamentului. Și asta după ce, anterior, proiectul a fost votat în prima lectură.

De la debutul programului „Cetățenie prin investiție”, opt persoane au primit cetățenia Republicii Moldova.