În interpelarea sa, deputatul Vasile Năstase solicită Procuraturii Generale să investigheze prin prisma prevedrilor art.191, Cod Penal, dacă sunt delapidate rezervele de stat de cereale și dacă persoanele responsabile de păstrarea și inventarierea rezervei de stat de cereale au comis abuzuri la prezentarea informațiilor despre stocurile reale de cereale (prin prisma art. 327 Cod penal – abuzul de putere sau abuzul de serviciu; art. 332 Cod penal – falsul în acte publice etc). De asemenea Vasile Năstase solicită să fie verificat dacă de exportul de cereale în această perioadă s-au ocupat companiile „Rusagroprim” și „Bizagro”, cine le protejează, dacă actele permisive s-au eliberat fără încălcări și dacă procesul de scoatere masivă a cerealelor din țară se realizează intenționat în dauna securității statului (prin prisma prevederilor art. 337 Cod penal – trădarea de patrie).

Vasile Năstase s-a adresat cu o interpelare și directorului Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Sergiu Burduja, căruia îi solicită informații privind exporturile de cereale din perioada 15.07.2019 - 04.05.2020 pe categoriile grâu alimentar, grâu furajer, grâu ecologic, grâu pentru semințe, precum și lista companiilor care au exportat produsele nominalizate, cantitățile care au fost exportate, inclusiv lista țărilor în care s-au făcut exporturile respective.