Concluziile se conțin în Primul Raport Interimar pentru perioada 20 septembrie - 11 octombrie, publicat de ENEMO.

„Per total, cadrul legal, dacă este implementat cu bună credință, asigură condițiile pentru organizarea alegerilor democratice. O serie de lacune și deficiențe în legea electorală au fost abordate prin modificările legale adoptate în august 2019. Modificările recente clarifică ambiguitățile din lege, aduc legislația mai aproape de standardele internaționale și cele mai bune practici pentru alegerile democratice și îndeplinesc recomandările anterioare ale ENEMO și altor părți interesate internaționale și interne”, stabilește raportul.

Cu toate acestea, experții spun că adoptarea acestora cu puțin mai mult de două luni înainte de ziua alegerilor nu este o practică bună, deoarece afectează stabilitatea legii, punând în același timp sarcini suplimentare organelor electorale și, potențial, creând confuzie în rândul părților interesate în procesul electoral.

„Condițiile procedurale și cadrul legal sunt apreciate ca fiind adecvate pentru toate nivelurile administrației electorale pentru a gestiona imparțial alegerile viitoare. Ședințele CEC au fost, în general, desfășurate într-un mod colegial, deschis și transparent. CEC a publicat în prealabil agenda viitoarelor ședințe și a oferit proiecte de decizie la cerere”, se mai arată în raport.

Totodată, ENEMO își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul considerabil de înlocuiri a membrilor comisiei electorale, procesul de numire a noilor membri fiind încă în derulare.

„ENEMO remarcă faptul că procesul de colectare a semnăturilor de către candidații independenți a fost problematic într-o serie de cazuri. Datorită discrepanțelor în interpretarea legală a dispozițiilor legii electorale, CECE-urile au respins o serie de cereri ale candidaților, ceea ce a condus la mai multe dispute și recursuri ale deciziilor primei instanțe de judecată”, stabilește raportul.

În ciuda prevederilor discriminatorii privind candidații independenți, ENEMO a observat un proces general incluziv, în care au fost înregistrați 3,736 de candidați la funcția de primar și 39,422 de candidați în orașe/sate, 6.971 de candidați în raioane/municipalități. În Chișinău au fost înregistrați 19 candidați la funcția de primar (840 pentru consiliul municipal) și în Bălți 11 (334 pentru consiliul municipal).

Potrivit observatorilor ENEMO, nu sunt îngrijorări semnificative cu privire la acuratețea și exactitatea listelor de alegători. Cu toate acestea, în unele cazuri, birourile de înregistrare a alegătorilor au părut a fi cu personal insuficient și și-au exprimat necesitatea armonizării și simplificării procedurilor de înregistrare a alegătorilor. De asemenea, observatorii au remarcat probleme potențiale cu privire la prezența alegătorilor decedați încă pe liste.

„Agitația electorală a fost la un nivel redus în perioada observată, cu variații de vizibilitate în funcție de regiuni. Mediul electoral poate fi evaluat ca pașnic și calm, cu candidați capabili să facă agitație liberă în ansamblu. Cu toate acestea, unele dispoziții privind agitația în Codul Electoral sunt disproporționat de restrictive și contrare standardelor internaționale”, se arată în raport.

Deși cadrul legal și cerințele pentru finanțarea campaniilor sunt, per total, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale GRECO, ENEMO a observat lipsa unor mecanisme eficiente de supraveghere și verificare sistematică de către CEC vis-à-vis de discrepanțele dintre sumele raportate și agitația desfășurată de concurenții electorali.

În plus, raportul prevede: „La 11 octombrie, CEC a primit 22 de contestații, a examinat 18 și a emis o decizie formală asupra a șase dintre acestea. În general, CEC a procesat contestațiile în timp util și transparent. MOI a fost informată despre cel puțin 15 contestații depuse la organele electorale de nivel inferior, în mare parte referitor la înregistrarea candidaților”.

ENEMO remarcă faptul că un număr de CECE-uri au înregistrat liste de partide care, la momentul depunerii și acceptării, nu au îndeplinit cota de reprezentare pentru ambele sexe în consiliile locale.

Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru Alegerile Locale din Moldova 2019 este susținută financiar de Uniunea Europeană, Suedia și Regatul Țărilor de Jos. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.