Precizăm că din Colegiul CNA fac parte directorul CNA şi adjuncţii acestuia, şefii de direcţii generale ale Centrului, procurorul anticorupţie, preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate, reprezentantul Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului, care este şi reprezentant al fracţiunii de opoziţie, reprezentantul Guvernului Reprezentantul Sindicatului CNA, reprezentantul societăţii civile selectat prin concurs public de către comisia parlamentară de profil şi reprezentantul Consiliului Civil privind monitorizarea CNA

Colegiul se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare sau, după caz, în şedinţe extraordinare, care pot fi convocate la propunerea membrilor săi.

Printre atribuţiile Colegiului se numără aprobarea politicilor de dezvoltare strategică a CNA şi aprobarea indicatorilor de performanţă în activitatea Centrului, etc.