„În perioada anilor 1998 – 2013, instanţele judecătoreşti au emis 383 de hotărâri prin care obliga Consiliul municipal Chişinău să asigure diferite persoane şi familiile acestora cu spaţiu locativ din fondul public de locuinţe municipale, conform normelor prevăzute de legislaţia locativă în vigoare la acel moment. Astfel, în perioada  2012 – ianuarie 2017, Primăria Chişinău, reprezentată de către primarul general, prin înţelegere prealabilă cu părţile în procedura de executare, au găsit o metodă de soluţionare a titlurilor executorii,  încheind tranzacţii de împăcare cu persoanele care au prezentat acte executorii ale instanţelor judecătoreşti, prin care CMC era obligat să-i asigure cu locuinţe”, se arată în comunicatul CNA.

Potrivit tranzacţiilor de împăcare, costul mediu al unui apartament, cu suprafeţe diferite, în funcţie de componenţa familială a creditorilor, după proiectul „Prima Casă”, iniţiat de Primăria mun. Chişinău. Totodată, s-a convenit ca suma finală, achitată de Primăria mun. Chişinău, să fie de 664 euro / 1 m2, dintre care 564 euro / 1m2 - preţul mediu pentru apartament în varianta albă, iar 100 euro / 1m2 - pentru reparaţie. Asta chiar dacă, potrivit hotărârilor instanţelor de judecată, CMC era obligat să acorde persoanelor şi familiilor acestora spaţiu locativ cu drept de folosinţă  şi nicidecum să acorde mijloace financiare pentru procurarea spaţiului locativ în proprietate privată.
 
„Primarul general, încheind 81 de tranzacţii de împăcare şi achitând mijloace ale bugetului municipal în sumă totală de 66 730 577, 80 de lei,  a cauzat administraţiei publice locale un prejudiciu în proporţii deosebit de mari”, se arată în dosar.  

În cadrul urmăririi penale sunt investigate şi alte persoane care au fost parte la schema infracţională, care a existat de mai mulţi ani în cadrul Primăriei, exprimată în schimbarea modului de executare a titlurilor privind acordarea spaţiului locativ cu titlul de folosinţă contra unor favoruri financiare.