Oleg Rotari are diplome de licenţă şi master în drept, a făcut studii de filologie (germană – engleză). Potrivit CV-ului, el activează de aproape 5 ani ca jurist detaşat la CtEDO. În perioada iunie 2008 – noiembrie 2009, Rotari a deţinut funcţia de consultant în direcţia Agent guvernamental a Ministerului Justiţiei.

Conform legii cu privire la Agentul guvernamental, numirea în funcţie va fi adusă la cunoştinţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), prin intermediul Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova de pe lângă Consiliul Europei.

Oleg Rotari a promovat concursul cu un scor final de 9,5 puncte, potrivit Hotărârii Comisiei. Candidatul a susţinut proba scrisă, interviul, testul de cunoaştere a limbilor oficiale ale UE.

Comisia de concurs a fost formată din 6 membri: Eduard Serbenco, viceministrul Justiţiei, Cristina Melnic, şefa direcţiei generale legislaţie, Ruxanda Revencu, şef-adjunct al direcţiei generale Agent Guvernamental, Aliona Medveţcaia, reprezentanta Cancelariei de Stat, Violeta Cojocaru, membra Consiliului Superior al Magistraturii şi Vitalie Nagacevschi, avocat, preşedintele asociaţiei obşteşti „Juriştii pentru drepturile omului”.

Amintim că, în perioada martie 2016 – aprilie 2017, funcţia de Agent guvernamental a fost deţinută de Marin Gurin. În octombrie 2016, el a fost detaşat, prin hotărâre de Guvern, într-o misiune de asistenţă în Mali. Anterior, această funcţie a mai fost ocupată de Lilian Apostol, Vladimir Grosu, Vitalie Pârlog şi Vitalie Nagacevschi.